Foto: Alex Mazilu

Deşi domnul plutonier-major Onici s-a străduit să ne convingă despre avantajele metodei Schultz, maniera sa prea teoretică ne-a făcut să nu ne prea dumirim.

– Cum, adică, să corectezi derapajele logice? – se miră Caius.

– Aşa, bine! Le corectează…

– Bine, dar, cum? – insistă Caius.

– Prin aplicarea metodei…

Cum nu se ivi nicio lumină suplimentară, ridicarăm din umeri şi mai luarăm un rând. În acest moment, intră în Dinar o figură nouă, amintind izbitor de domnul Hoară. Onici decise să ne demonstreze practic valabilitatea tezelor sale.

– Uitaţi, îl vom întreba pe dumnealui cât fac patru şi cu patru şi cu patru…

– Patru! – răspunse acela, foarte decis.

– Păi, nu prea face atât… Să mă exprim mai limpede: patru plus patru plus patru cât face?

– Patru. Este o redundanţă aici. Patru e o unitate, în rest se repetă acelaşi lucru…

– Doar aparent se repetă – consideră plutonierul. S-o luăm altfel. Câte degete sunt aici? – şi-şi afişă degetul mic, inelarul, mijlociul şi arătătorul mâinii stângi.

– Patru.

– Perfect! Dar acum? – mai zise Onici, ridicând şi degetul gros al stângii, apoi degetele mâinii drepte, Teodosie alăturând şi el două degete.

– Acum este o problemă, a intervenit şi colegul. Nu poţi aduna mere cu pere!

– Păi, eu ţi-am zis să aduni degete, nu mere cu pere! Au legătură degetele cu perele cam cât ai dumneata cu Prefectura…

Neînţelegând aluzia, individul se ambală:

– Dumneavoastră nu aveţi cunoştinţe elementare! Să luăm, de pildă, un trapez cu laturile inegale…

– Lasă, bă, trapezul! Cât fac patru plus patru plus patru?

– Patru! – se răsti subiectul. Dacă avem limită din x care tinde către zero…

– Când îţi fut una, o să tinzi tu către minus infinit! Mă iertaţi – ni se adresă domnul plutonier nouă – pentru limbajul buruienos, dar face parte din metodă… Ei, cât fac? – reveni la îndărătnicul oaspete.

– Patru! E ca şi cum ai avea un om. Nu-l poţi aduna cu el însuşi…

În acest moment al experimentului, domnul plutonier tăbărî pe ipochimen cu pumnii:

– Futu-ţi râtul tău de imbecil, tu faci bancuri cu mine? Vrei să-mi zici că negrul e alb? Cât fac, bă, patru plus patru plus patru, că te omor! – şi-i aplică, suplimentar, un picior în gură.

– Doisprezece… – gemu acela.

– Vedeţi? – ni se adresă Onici triumfător. Efectele metodei Schultz!…

Demonstraţia fusese convingătoare, dar Caius dori să afle detalii suplimentare:

– Dar, cine-i Schultz ăsta?

– Dracu ştie… Însă, metoda funcţionează.

.

Au asistat la experiment:

Elisa, Mirela Pete, Cristian Lisandru, Ragnar, Link-Ping, Supravieţuitor, Dumitru Agachi, Gabi123, Gabriela Elena, Iguana, Dispecer Blogosferă.