Foto: Alice Drogoreanu

Cazată la Hotel Astoria, Violeta năvăli la recepţie cu groaza întipărită pe chip.

– În camera mea este un şarpe! – răcni, fără vreo introducere minimală.

– Imposibil, doamnă! – replică recepţionerul, pe un ton ce dorea să-i readucă clientei echilibrul.

– Dar, l-am văzut eu!…

Bărbatul păru a se gândi o vreme, influenţat şi de tonul categoric al interlocutoarei.

– Staţi cumva la 418?

– Da!

– Acolo mai intră, uneori, este adevărat… Însă, nu vă face nimic!

Femeia şi-o ţinu pe-a sa, cum că nu doreşte să împartă acelaşi spaţiu cu o reptilă:

– Să vină cineva să mi-l scoată!

– Asta n-ar fi o problemă – replică salariatul -, însă, vă rog să gândiţi logic: Presupunând că l-am scoate, aveţi ce pune în loc?

Argumentul o puse pe gânduri pe Violeta, dar solicită în continuare să rămână singură în cameră, chiar dacă nu mai era atât de convinsă că aceasta ar reprezenta cea mai fericită soluţie.

.

Martori: Melami, Caramea, Mirela Pete, World of Solitaire.