Foto: Alex Mazilu

Când Simona mă făcu, într-un mail, ticălos pervers, reacţia mea firească fu aceea de a-mi şterge blogul. Ulterior, ieşii la Dinar, dintr-un îndoit motiv: să beau ceva şi, în plus, să-i anunţ pe băieţi că este inutil să-mi mai caute operele pe internet.

– Pagubă-n ciuperci! – mormăi Filaret.

– Dar, de ce? – compensă, cu o mocnită disperare în glas, Raul.

Răspunsei întrebării, ignorând prima remarcă, astfel încât să audă cu toţii:

– Am decis să mă retrag din lumea virtuală din motive de sănătate…

Cutremurat de vestea amară precum ierburile de munte, Raul lăcrimă şi, cu un timbru răvăşit de emoţie, îngăimă:

– Dragă Vania!…

Neputând să mai adauge nimic altceva, luarăm câte-un rând de coniac, deplângând defunctul blog şi dezavuând o anumită parte a blogosferei. Spre ziuă, tristeţea se mai disipă, astfel că organizarăm, în gang, felurite concursuri.

Cum se întâmplă de obicei, peste trei zile îmi refăcui blogul, chiar dacă nu şi cu acelaşi trafic. Dar, neavând reclame, acest impediment nu-mi păru unul major.

– Sper că nu-l mai ştergi şi pe ăsta! – nădăjdui Raul.

– Păi, nu ne prostim! – îl asigurai. Cu sănătatea stau mult mai bine, am redus ţigaretele şi nici nu prea mai beau…

Închinarăm apoi câte-o stacană de coniac pentru noul aşezământ cultural, recidivând ulterior întru sănătatea mea şi-a cititorilor. De data aceasta, pentru concursuri ieşirăm în parc.

Proaspătul blog funcţionă impecabil vreme de vreo două săptămâni, după care Simona-mi comunică telefonic s-o las în pace, motivând că aş fi un papagal vopsit. La fel cum aţi fi făcut şi dumneavoastră, mi-am şters pe dată şi cel de-al doilea aşezământ electronic, pornind apoi hotărât către Dinar, în încercarea de-a-mi afla alinare.

– Acum, de ce ţi-ai mai şters blogul? – spuse Raul mustrător.

– După deliberări profunde – răspunsei -, am decis că este momentul să las loc tinerei generaţii…

Raul aprobă decizia, deşi-mi păru puţin trist. Sosi şi tradiţionalul coniac, camarazii susţinând că, la urma urmei, bloggereala este un fel de onanie, asta ca să se exprime eufemistic, şi că am luat decizia cea dreaptă lăsând în seama puştimii acest spaţiu al exhibării frustrărilor şi-al vânării de vânt.

Spre ziuă, un sms al Simonei mă mobiliză să deschid un al treilea blog, de data aceasta definitiv!

.

Compătimit-au: Geotax, Mirela Pete, Răzvanrc, Adela Odete, Link-Ping, Teo Negură, Ioan Sorin Usca, Ana Usca, Caius, Theodora Marinescu, Cristian Lisandru, Gabriellajoy, Cristian Dima, Sectorul VI, Iguana.