Foto: Alex Mazilu

Theodora abandonă discuţiile despre plecarea acasă, dându-şi seama că irită, dar începu să se plângă de fum, cu bătaie în aceeaşi direcţie. Fără atâtea scrupule, alţii plecară între timp fără să spună nimic, după cum şi apărură noi meseni. Când aluziile se înmulţiră, Vero propuse să schimbăm localul pentru ca, la o adică, să avem de unde ne întoarce. Prinzând discuţia, un ospătar se apropie şi ne zise conspirativ:

– Cel mai bine ar fi să vă duceţi La Garaje. E aproape, pe partea cealaltă, puţin mai jos. Ziceţi că v-am trimis eu…

„Şi tu cine dracu eşti?” – se întrebă Teo Negură, însă – binecrescut – o făcu doar în gând.

– O fi având şi grădină? – se întrebă Elisa.

– Au! – confirmai, deoarece cunoşteam locaţia. Însă, beţivii preferă spaţiile închise – adăugai.

Geanina remarcă prezenţa multor beţivi pe terase, Cristian îi spuse că aceia sunt cheflii sau beţivani, iar Onu şi Florentin confirmară, mai mult din solidaritate.

Pentru ca atmosfera să nu se tensioneze, pornirăm cu toţii către numitele garaje. Prin nu se ştie ce renghi, în loc de localul recomandat nimerirăm la un garaj propriu-zis, din fereastra căruia ne privea Oana, zâmbind. Probabil din obişnuinţă, Xreader o remarcă primul.

– Uite-o pe Oana, s-a tuns! – exclamă.

Gabriela ţinu să nuanţeze:

– Poate că i-a retezat părul o dată cu gâtul…

– Crezi că?… – păli Xreader.

– N-ai citit Capra cu trei iezi?

– Ba da. Însă, de ce zâmbeşte?

– E clar! – făcu Gabriela exasperată. N-ai înţeles nimic din Creangă!

Mai practică, Mirela se apucă să pozeze fereastra ce încadra capul zâmbitor al Oanei.

– Cauţi probe? – se interesă Crina.

– Nu neapărat. Mi-a venit o idee faină de poză lucrată în Photoshop… Ceva cu nişte lalele din care răsare un cap, respectiv capul aici de faţă.

Geocer deschise poarta garajului, fără prea mare efort, de altfel, şi intrarăm cu toţii. Aici, niciun automobil, doar un dulap prăfuit din care curgeau frânturi de bulendre, câteva fiare îngrămădite într-un colţ şi o canapea pe care, trădând o lene incomensurabilă, se tolănise trupul care, cel mai probabil, avusese oarecând o legătură cu capul din fereastră. Din reflex, Melami îi apucă încheietura mâinii.

– Are puls? – se interesă Xreader.

– Încă nu-mi dau seama… – amână femeia un răspuns tranşant.

Gabriela îmi spuse în surdină:

– Poate-ar vrea şi să respire! Aici e mâna Proniei! Cine-a omorât pe alţii în capitolul VI fără niciun motiv plauzibil, nu putea spera să apuce mai mult de capitolul V din următoarea carte!

Crina decise să pună capăt tensiunii, anunţând într-un mod cât mai delicat:

– Inima ei nobilă a încetat să bată!

– Poate de aia nu simt pulsul defel… – confirmă, indirect, Melami.

– O fi apucat să plătească impozitul? – îl fulgeră pe Xreader. Să nu mă pomenesc, dracului, cu majorări!…

Geocer susţinu că am văzut destul şi, în asentimentul celor mai mulţi, propuse să ne întoarcem la Rustic. Deşi tocmai veniserăm din local şi acela se afla la o aruncătură de piatră, Xreader reuşi, după ce intră într-un gang ca să urineze, să se rătăcească, nimerind în cu totul alt birt. Celălalt piteştean, Geocer, primi un nou sms din partea Oanei: „O să vedeţi voi pe naiba!”.

– Asta nici moartă nu se potoleşte! – bombăni indispus.

Dacă cei mai mulţi nu prea dădurăm atenţie detaliului, singură Gabriela se îngrijoră:

– Te pomeneşti că asta prinde şi capitolul VII!…

O vreme, mai discutarăm despre macabra descoperire.

– Poate s-a sinucis, cu reducerile astea de venituri… – propuse Mirela o variantă de lucru.

– Nu cred! – interveni Crina. E greu să te decapitezi şi, ulterior, să-ţi pui capul în fereastră înainte de-a te tolăni pe canapea. În plus, de ce-ar mai fi zâmbit?

– Zâmbetul nu m-a mirat, niciodată nu mi-a părut tipa întreagă la cap! – spuse Melami. Totuşi, Oana nu şi-ar fi retezat şi părul, ţinea la podoaba ei.

Ca să nu ne pierdem în supoziţii, concluzionarăm că este treaba organelor abilitate de a face lumină în acest caz.

– Mda… – făcu Gabriela pe un ton trădând scepticismul. Cu 75 la sută din leafă şi majorările de TVA şi impozite, fix de cine-a tranşat-o pe Oana o să-i ardă Poliţiei!…