Foto: Alice Drogoreanu

.

Fost-a Roşu Împărat având dânsul două fete. Care una fiind pârguită cu deasupra de măsură pe vremea ce-o povestim noi, rămase mezina. Însă aceea porni a face gălăgie în toată ziua, certând pe părinţii săi că are de lipsă. Iar mă-sa întrebă:

– Da’ oare ce-ţi lipseşte? Nu ai tu palate, trăsuri, veşminte ţesute-n fir şi bucate alese?

Iară fata tot că „nu, că aiestea-s nimica!” Cari tată-său gândi atunci s-o mărite, socotind că poate-o avea ocupaţie. Fata zisă că-i bine, iar mumă-sa nu se-mpotrivi.

Roşu Împărat trimese vorbă pretutindeni că acela ce va fi mai meşter în mânuirea armelor dobândi-va mâna fetei şi-o sinecură pe la vreo ambasadă, dac-o fi băiat sărman.

Era însă acolo şi-un zmeu, ce se numea Pogan. Acela râvnea să necinstească fata şi dorinţa împăratului nu-i fu pe plac. Având acela fraţi, zmei şi ei, îi trimese pretutindeni să spuie că fata-i balcâză, agramată, plină de fumuri şi neînstare de nimic. În plus, mai ziseră despre ea că mănâncă pe stradă, astfel că nu-i mai trebui fata nimănui. Iară crainicii împăratului sosiră după ce se răspândiră aceste. Aşa că, la soroc, singur un flăcău, Caius, veni să-şi cerce vitejia. Acela era chiar din cetatea Împăratului Roş, aşa că nu auzi cele ce se spuneau pe seama fetei, ba-i mai şi ardea buza după slujbă.

Văzându-l singur, curtenii-i ziseră să tragă cu arcul la semn. Emoţionat, voinicul nimeri cam pe lângă ţintă, gândind că poate-a fi descăpăţânat. Dară împăratul zise că fu destul de aproape şi nunta se făcu.

Zmeul Pogan se bucură de acestea, însă mumă-sa îl certă:

– La ce ţi-o folosit toate, că – uite – o luă unul?

– Ei, Caius… – făcu zmeul. Păi, trebuia s-o ia careva, că doar nu era să-mi cresc eu copiii!

– Asta-i drept – încuviinţă mă-sa. Da’ dacă-l trimite la ambasadă, cum o zis?

– N-are unde! Cum l-o numi undeva, cum stârnesc la război pe acela crai, şi-i întrerup relaţiile diplomatice. Cine-ar şi primi ambasador pe unu’ a cărui muiere mănâncă pe stradă?

.

De partea lui Pogan: Adele Onete, Cristian Lisandru, Gabriela Savitsky, Elisa, Dispeceriţa, Gabi123, Dale de cultură, Supravieţuitor, Theodora Marinescu, Cristian Dima, Onu, Teo Negură, Carmen Negoiţă, Ana Usca şi Vania.