Foto: Alice Drogoreanu

.

Nereuşind să se realizeze în vreun fel, Caius gândi să ceară mâna fetei lui Roşu Împărat, socotind că n-o primi-o fără niscai avantaje. Împăratul, la rândul său, fu mulţumit de cerere, gândind a scăpa astfel de balcâză şi de-a pune flăcăul la ceva treabă, căci fata, cum ar fi fost aceea, se chema că-i fiică de-mpărat. Aşa că-i zise, pentru început, să răpuie pe Taurul Negru, care-i prăpădea grânele zonei septentrionale.

Merse flăcăul acasă şi, cam a patra zi, luă o balegă de vacă din grajd şi cu dânsa împachetată frumos porni la palat.

– Răpus-ai taurul? – întrebă Împăratul Roş.

– Răpus! Cum m-o văzut, a şi făcut pe el de frică, căci ştia că atât i-a fost! Ţi-am adus ultima lui balegă, s-o vezi…

– Mânc-o cu mumă-ta – făcu împăratul conciliant, nevoind s-o cerceteze. Acum ai a-mi răpune pe Lupul Sur, ce-mi răreşte iepurii din sudul împărăţiei.

Flăcăul petrecu şi acum liniştit câteva zile, adună apoi gunoiul produs de câinele său şi porni din nou spre palat spre-a-şi vădi vitejia.

Împăratul mai ceru o carte ce să nu mai fi văzut alt împărat vecin, iar tânărul îi aduse a doua zi Negru de fum de Ivona Boitan.

– Da’i bună?

– Foarte bună! Într-un registru grav, împănat cu citate biblice, autoarea dă expresie simţămintelor care…

– Bine, bine! – scurtă împăratul discuţia. Precum văd, nu-mi rămâne decât să-ţi dau fata…

Se înţeleseră să facă nunta într-o săptămână, apoi băiatul plecă iar Împăratul Roşu, rămas doar cu curtenii, izbucni:

– Yes! Yes!! Yes!!! A luat-o!

.

Fost-au fost poftiţi la nuntă: Elisa, Adele Onete, Gabriela Elena, Supravieţuitor, Grişka, Tanya, Cristian Lisandru, Theodora Marinescu, Cati Lupaşcu, Amour de Jour, Mirela Pete, Orfiv, Gabi123, Deea, Ragnar, Ana Usca şi Vania.