Foto: Adina Olivia Huţanu

.

Făcându-mă că nu observ mâinile întinse de către cei doi, le-am zis privind în altă parte:

– Păstraţi-vă mersul!

– Cum? – întrebă Alexandru, părând sincer nedumerit.

Keep walking! – tradusei, pornind către Irish Pub.

În local, Dan începu să se uite după o masă în fundul sălii, dar eu alesei un loc la geam, ca să pot supraveghea strada.

– V-aţi contrafilat? – dorii să mă asigur, în vreme ce camarazii comandau primul rând de bere nefiltrată.

Chiar îmi reproşară, la a doua bere, că merg poate un pic cam departe cu suspiciunile, însă nu le dădui atenţie, deoarece tocmai mi-am amintit să caut sub masă şi sub scrumieră după microfoane. Întâmplător, nu era niciunul.

– Priviţi afară! – exclamai pe la a patra halbă.

Neexperimentaţi, tinerii liberali se uitară în uliţă, astfel că tradusei:

Look out!

Cu greu îşi dădură seama că vizată este o tânără care, la două mese depărtare, îmi atrase atenţia prin cizmele suspecte.

– Cred că-i pedelistă – murmurai, prefăcându-mă absent -, şi are-n tocuri dispozitive de supraveghere.

Până când amicii, cum îmi deveniră de pe la a opta halbă cei doi, mai cerură un Guinness pentru mine şi nu ştiu ce sucuri pentru ei, intrai la closet după tânără, constatând în următoarele zece minute că nu-i ce-am presupus. Le adusei la cunoştinţă şi celor doi aceasta, pentru a mai detensiona atmosfera.

Celularul lui Alex sună, dar îl atenţionai la vreme:

– Nu răspunde! E o capcană, ca să ne localizeze!

– Dar, e Lilick! – obiectă el.

– Hmmm! – mă minunai eu de atâta naivitate şi lipsă de experienţă. Vezi să nu! Se folosesc de numărul ei…

Deciserăm să ne închidem toţi telefoanele. Curând, se dovedi că avusei dreptate, un ins mai mult decât dubios intrând în local. Nemaiputând să ne asculte, şi-au trimis omul să ne supravegheze direct! Cum semnele nu-mi fură înţelese, le zisei comesenilor:

– Agent…

– Nu-i agent, e instalatorul Vasile, îl ştiu pe tip! – interveni Dan.

– Păi, normal că n-o să spună că-i agent! Cea mai bună acoperire e aceea de instalator. Intri pe la toţi în casă, le mai montezi coropişniţe şi meduze, tragi cu ochiul şi cu urechea şi apoi faci notă informativă la CIA!… Fii atent ce şi-a luat!

Într-adevăr, individul comandase o cafea, fapt cu totul neobişnuit pentru un aşezământ în care toţi vin să se îmbete, ca să nu mai adaug că era şi ora zece seara.

– Mda… – admiseră cei doi, şi convenirăm să părăsim localul pe rând, ca să nu atragem atenţia şi să-i derutăm pe agenţii din stradă.

Ultimul părăsi incinta Alexandru, prilej cu care achită şi nota.

.

S-au contrafilat: Ziarul, Melami, Gabi123, Caius, Vania, Elisa, Carmen Negoiţă, Gabriela Savitsky, Cristian Lisandru, Supravieţuitor, Theodora Marinescu, Tanya, Onu.