Foto: Laura Iancu

.

Un oarecare, voind să se îndrepteze pe sine, îl întrebă pe Igor, zicând:
– Cine este aproapele nostru?
Şi-i răspunse lui Igor cu următoarea pildă, zicând:
– Într-o seară de sâmbătă, un tânăr merse la discotecă, dar, spre dimineaţă, îl prinseră derbedeii şi, lovindu-l, îl aruncară într-un tufiş, lăsându-l aproape mort. Luminându-se de ziuă, trecu pe lângă acela un protopop, dar, grăbindu-se să săvârşească Utrenia, îl ocoli. Trecu mai apoi şi un agent de la o Organizaţie nonguvernamentală de binefacere, însă, aflându-se el în ziua sa liberă, îl ocoli la rându-i. Veni mai apoi un bănăţean şi, văzându-l pe tânăr, i se făcu milă de el şi-i strigă: „Bă, scoală de-acolo, că răceşti!”.
Mult plăcu vorba lui Igor în popor şi până azi i se zice: Pilda bănăţeanului milostiv

.

Recomandări: Ela Roseni, Gabi123, Lilli, Mirela Pete, Olteniţa, Popa Ţeapă, Rokssana, Shayna, Teo Negură, Theodora Marinescu.