Dintre toţi fraţii, Iosif a fost întotdeauna cel mai nesuferit. Nu trebuie înţeles de aici că m-aş fi aflat cu ceilalţi fraţi în relaţii tocmai armonioase, însă ceea ce ne unea – pe cât e aceasta cu putinţă – era ura neostoită ce-o nutream faţă de fratele nostru mai mic.

Evident, la un prim enunţ, unor terţi le-ar putea părea că exageram, însă vă rog să vă puneţi în locul nostru. Cum ar fi să aveţi un frate despre care, în toată vremea, părinţii să vă spună: „El de ce poate şi voi nu?” Sau: „Fratele vostru niciodată n-ar fi făcut aşa ceva!”  Ei? Aşa-i că sunteţi de acord acum că ar fi doar o problemă de săptămâni – cel mult luni – ca să vă doriţi să-l ştiţi pe nemernic aneantizat?

Dacă era într-un fel de înţeles că babacul nu dă doi bani pe noi, devenea cu totul ilogic să-i atribuie lui Iosif însuşiri pozitive absolut imaginare, în vreme ce el era doar un delator ordinar. La şcoală, fireşte, i-o mai trăgeam în freză, dar eram pârâţi în aceeaşi zi şi bătrânul se punea cu cafteala pe noi. Am răbdat o vreme, opţiunile noastre fiind destul de limitate. Când, însă, Iosif a primit îngheţată, în vreme ce tuturor celorlalţi tata ne-a aplicat o ciomăgeală restantă, amintindu-şi că am făcut sau că n-am făcut nu ştiu ce, nu ştiu când, m-am hotărât!

Cum imitam foarte bine scrisul fratelui nostru mai mic, am încropit un fel de jurnal în care Iosif, aşa zicând, îşi aşternuse impresiile zilnice. Tatăl nostru era numit aproape pretutindeni boul şi se scria despre el cu vădit dezgust. În plus, Iosif povestea cu cinism feluritele sale furtişaguri, prefăcătorii, gânduri incestuoase ori alte măgării dezgustătoare.

Spre seară, bătrânul înghiţi găluşca, căci ne prefăcurăm a ascunde de el caietul. Ni l-a smuls şi, pe dată, se afundă în lectură. Când Iosif reveni de la cinematograf, mai auzi replica:

– Cum ai îndrăznit?

Urmă un potop de lovituri. Ce-i drept, am dat şi noi, căci am socotit de cuviinţă să ne ajutăm părintele, ca nişte fii iubitori ce eram. Iosif s-a stins către miezul nopţii, iar babacul îşi regretă acum fapta. Cel puţin, aşa a afirmat la proces.

.

Recomandări: Androxa, Clipe de Cluj, Dana Pătrănoiu, Ela Roseni, Fewstuff, Gabi123Gabriela Raza, Gabriela Savitsky, Imagini, Link-Ping, Mirela Pete, Rokssana, Schtiel.