Ilustraţia: Pentru copiii mei

.

Ora debută tensionat, domnul profesor intrând vijelios şi mormăind un fel de:

– mnă ziua!

– Să trăiţi! – răspunseră elevii.

Profesorul trânti catalogul pe catedră, se aşeză după ce smulse scaunul cu un gest repezit şi, fără altă introducere, rosti:

– Rebreanu Liviu…

– Prezent! – răspunse elevul numit.

– Văd că eşti prezent, spune ce-ai avut de pregătit pentru astăzi…

– Noi pentru astăzi am avut să facem o compunere…

Domnul avu un rictus, apoi îl corectă:

– Adică, aţi avut de alcătuit o compunere…

– Da – admise băiatul, însă tardiv, căci ar fi fost datoria sa de şcolar să se exprime îngrijit.

– Ce compunere?

Elevul începu a privi disperat către colegi, însă curând se reculese. În definitiv, şi dacă ar fi ştiut titlul compunerii, tot nu l-ar fi ajutat cine ştie ce.

– Titlul compunerii era Primăvara – completă profesorul. Mda, destul de dificil de ţinut minte… Ţi-ai scris-o?

– Am uitat – murmură băiatul.

– Oare, de ce nu mă mir? Pe ziua de astăzi, ai un doi! Fii atent, că mai ai un patru şi-un şase!…

O vreme, lucrurile rămaseră cam tot aşa, însă, într-un târziu, ameninţat cu corijenţa şi chiar cu repetenţia, băiatul se puse cu burta pe carte, ajungând cu timpul un scriitor destul de apreciat.

.

Recomandări: Nicu Scutaru, Daurel, Iulia Radu, Gabi, Carmen, Ela Roseni, Ulise, Florina, Zamfir, Zamfir Pop.