Ilustraţia: Lex Fridman

.

Dacă despre prinţi prefăcuţi în broscoi s-a tot auzit, despre prinţese transformate în broscuţe s-a vorbit ceva mai rar, aceasta nefiind o preschimbare uzuală, însă nici cu totul imposibilă. Astfel, nu ne vom mira din cale-afară dacă bunul nostru coleg Caius, pornit pe malul râului ca să-şi plinească obiceiul anual de a mânca flori de salcâm, a întâlnit o asemenea broscuţă. Evident, eroul n-a presupus a fi vreo prinţesă, nici n-a mers cu gândul până la zavistia vreunei vrăjitoare profund malefice, dar a sesizat unele particularităţi ale broscuţei – privirea caldă, zâmbetul amărui, o anume distincţie – ce o recomandau drept o vietate aparte. Curios, se apropie.

– Presupun că vrei să-mi spui cele trei dorinţe… – îi veni creatura în întâmpinare.

Luat pe nepregătite, Caius se fâstâci iniţial, îngăimând:

– Nu m-am gândit la asta… Dar, de ce-aş rata prilejul? – se reculese mai apoi.

Amintindu-şi de vechile basme ale copilăriei, ca şi de ecranizări mai noi, colegul nostru făcu unele asocieri de idei:

– Dacă te sărut, nu te preschimbi?

– Poate… – răspunse prinţesa evaziv, ascunzându-şi botul în mod reflex. Dar, mai bine lasă, poate mai trece şi altcineva!…

Destul de şifonat, Caius reveni la cele trei dorinţe:

– În primul rând, aş vrea să-i văd măturaţi pe golanii de la putere!

Creatura fermecată vădi bune intenţii:

– Aş zice să mai ai răbdare o lună, două, şi chestiunea se va rezolva de la sine, fără să-ţi iroseşti o dorinţă.

– Mda… Atunci, să cunosc o zână care să mă facă fericit!

– Asta se rezolvă, însă, din motive de criză, nu-ţi pot satisface doleanţa decât în proporţie de 75%. Aşa că o vei întâlni azi pe Violeta…

– Şi în ce constau cele 25 de procente?

– Reprezintă diferenţa dintre o zână şi Violeta. Oricum, nu-i fată rea, doar că se uită la Pasiuni mistuitoare şi mestecă gumă. Însă, n-are tatuaje ori piercinguri, doar o mică cicatrice de la operaţia de apendicită…

Caius îşi zise că-i bine şi-aşa, apoi ceru să fie viril ca boul Apis. „Dacă-i cu reduceri, trebuie să cer ca să rămână, totuşi, ceva!” – gândi. Prinţesa cea vrăjită îl atenţionă din nou că un bou este – vrând-nevrând – un bou, aşa că dacă nu vrea să aibă belele cu Violeta ar fi bine să se orienteze către un taur ori un leu.

– Ori, poate, vrei să devii fruntaş în muncă…

– Nu, nu! Mai bine leu!

Cu corecţia precizată deja, cea de 25%, Caius urma să fie, din chiar acel moment, un tip funcţional, nici performer, însă nici batjocura cartierului.

În final, Caius mai ceru o avere capabilă să-l scutească toată viaţa de griji. Din nou, datorită efectelor crizei asupra puterii magiei, nu i se putu asigura decât o pensie de handicapat. „Cel puţin, vine cu regularitate” – îşi căută bărbatul o consolare, luându-şi rămas bun de la broscuţa cea neobişnuită.

.

Recomandări: Ela Roseni, Mirela Pete, Anacondele, Pensionarul.