Aurel se deşteptă străluminat de-o revelaţie:

– Sunt boul boilor! – îşi zise.

Poate şi aerul răcoros al dimineţii, înmiresmat de teii înfloriţi, ajută la această clarificare.

Ceva mai târziu, Aurel ne povesti şi nouă, celor din Dinar, iluminarea sa.

– Este o concluzie logică şi de bun simţ – opinarăm noi -, însă ţie îţi lipsesc tocmai mecanismele prin care să ajungi la o astfel de concluzie!

După ce mai luarăm un coniac, conchiserăm că lucrarea harului se sustrage, deseori, oricărui demers raţional.

– Poate că, totuşi, e de la tei… – căută domnul plutonier-major Onici o soluţie de compromis.

.

Recomandări: Gabriela Savitsky, Angela, Gabi, Dănuţ, Lili.