ofelia_by_nemank-d5lwe1bIlustraţie: Nemank

.

Apărând câteva cazuri de hărţuire sexuală în sânul Poliţiei, comisarul Gherasim îşi dădu seama că femeia e lucrul dracului şi se gândi să preîntâmpine astfel de situaţii în echipa pe care o conducea. Oricând, mai cu seamă după câteva pahare, poliţiştii s-ar fi putut simţi ademeniţi de agenta Simona aşa cum, de altfel, li se mai întâmplase.

Comisarul pregăti o comisie, alcătuită din agenţii Virgil şi Tudose, el urmând să prezideze. Fu chemată şi Simona. După ce aceasta le făcu colegilor o cafea, o invitară să ia loc. Comisarul Gherasim începu testarea subalternei:

– Agent Simona, eşti frumoasă?

– Domnule comisar!

– Ha, ha! Eşti cinstită?

– Domnule comisar!…

– Atunci, dacă eşti frumoasă şi cinstită, nu lăsa cinstea să stea la sfat cu frumuseţea!

– Domnule comisar!…

– Fiindcă puterea frumuseţii e mai curând în stare să facă o codoaşă din nevinovăţie, decât nevinovăţia să facă frumuseţea să-i semene. Pe scurt, du-te la mănăstire!

– Domnule comisar!…

Din fericire, agenţii Virgil şi Tudose interveniră, propunând ca agenta Simona să nu ia calea monahismului, ci doar să dea o declaraţie că nu a fost şi nu va fi hărţuită sexual. Evident, nu se vor considera hărţuire sexuală glumele făcute la beţie.

.

Recomandări: Mirela Pete, Daurel, Vienela.